aba-1

معنی لغوی ریسپانسیو ٬ واکنش گرا یا پاسخ گرا است. تقریبا امروزه تمام مشتریان ما بعد از پایان طراحی وب شان، نسخه موبایل وب خود را نیز می خواهند. پس باید  زمانی که در حال طراحی حرفه ای هستیم به فکر نسخه ای از آن در...